Poznáte 17 českých přísloví?

Česká přísloví

Malá mozková rozcvička pro páteční ráno. Znáte dobře česká přísloví a pálí vám to? Potom klikněte na obrázek výše a vyzkoušejte své znalosti. Za každým obrázkem se skrývá jedno české přísloví. Pokud si s některými nebudete vědět rady, správné odpovědi naleznete v komentáři k tomuto příspěvku. Nově můžete zkusit hudební kvíz v podobném duchu.

Komentářů k příspěvku „Poznáte 17 českých přísloví?“: 3


 1. 1 PiNa

  1. Láska i hory přenáší
  2. Sytý hladovému nevěří
  3. Lež má krátké nohy
  4. Stokrát nic umořilo vola/osla
  5. Mluviti stříbro, mlčeti zlato
  6. Po bitvě je každý generál
  7. Co oko nevidí, srdce nebolí
  8. Ranní ptáče dál doskáče
  9. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
  10. Bez peněž do hospody nelez
  11. Mezi slepými je jednooký králem
  12. Kam čert nemůže, nastrčí ženu
  13. Když se dva perou, třetí se směje
  14. Ráno moudřejší večera
  15. Tichá voda břehy mele
  16. Darovanému koni za zuby nekoukej
  17. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

 2. 2 Lukáš Gavenda

  jj, úloha z TMOU 2009 :) Pro upřesnění:

  Každý diagram znázorňuje jedno známé přísloví. U každého diagramu je navíc písmeno, které se v přísloví vyskytuje právě jedenkrát, a číslo, které udává posun od výskytu tohoto písmene. Tím dostáváme z každého diagramu jedno písmeno výsledné zprávy.

  1. láska hORy přenáší
  2. sytý HladOvému nevěří
  3. lež má krátké nOHy
  4. stokrát nic UmoŘilo vola
  5. mluviti stříbro mlčeti ZLato
  6. po BItvě je každý generálem
  7. co oči nevidí, to SrdCe nebolí
  8. ranní pTáčE dál doskáče
  9. tak dlouho se chodí se džbÁneM pro vodu, až se ucho utrhne
  10. bez peněz do HOspody nelez
  11. mezi slepými JeDnooký králem
  12. kam čert nemŮŽe, tam nastrčí ženskou
  13. dva se perou, tŘetÍ se směje
  14. ráno moudřeJŠí večera
  15. tichá vODa břehy mele
  16. DaroVanému koni na zuby nekoukej
  17. koho chleBA jíš, toho píseň zpívej

  Řešení: „ROH ULICE MOJŽÍŠOVA“.

 3. 3 PiNa

  Díky Lukáši za upřesnění, obrázek dorazil ráno mailem bez dalších informací.

Přidat komentář


TOPlist