Jeti Duplex 2.4 GHz – praktické zkušenosti

Zveřejněno 14. 10. 2008 v rubrice RC Modely

Jeti DuplexKdyž jsem se dozvěděl, že si kamarád Petr Peruth pořídil 2.4 GHz systém Duplex TU od firmy Jeti, poprosil jsem ho, zda by nesepsal své praktické zkušenosti s instalací systému do soupravy Graupner MC-16/20 a s jeho aplikací v různých typech modelů. Petr souhlasil, a tak si zde dnes můžete přečíst jeho článek, který nejspíš bude mít brzy pokračování.

Cílem mého článku není porovnávat tento nový 2.4 GHz systém Duplex od společnosti Jeti s ostatními systémy, které jsou již v provozu delší dobu a tudíž mohly být objeveny jejich klady a zápory. Všechny potřebné technické údaje je možné si vyhledat na stránkách společnosti Jeti.

Cílem je shrnout „mé osobní“ poznatky s instalací, konfigurováním a provozem systému Jeti 2.4 GHz Duplex. Od příchodu systému 2.4 GHz jsem věděl, že si nebudu kvůli tomu pořizovat novou vysílačku, protože letitá a „nadčasová“ souprava Graupner MC 16/20 plně pokryje všechny mé současné požadavky na lítání a to jsem jsem jí už používal pro kategorie: F5B/10, F3K, F3P, … a jsem přesvědčen, že tato souprava a jí podobné soupravy vyhovují požadavkům více jak 95% modelářů v České republice.

Jeti Duplex TU

Proto jsem velmi uvítal první zprávy o prodeji samostatných modulů. Ihned jsem kontaktoval všechny výrobce, kdy bude k dostání „univerzální“ výstupní modul (tj. bez krabičky), který by šel zabudovat do vysílače MC 16/20. Nikdo z nich mi ale nedokázal potvrdit, zda a kdy ho uvedou na trh. A tak jsem svůj přechod na 2.4 GHz systém odložil na neurčito.

Jeti Duplex TUJeti Duplex TU

Začátkem roku se ke mne dostala informace o tom, že firma Jeti připravuje svůj vlastní systém 2.4 GHz. A když mi bylo potvrzeno, že jeden z modulů bude univerzální, bylo rozhodnuto. Čas pro mne nehrál roli, a tak jsem rád počkal až do září, kdy mi z firmy Esotop poslali první kousek vysílacího modulu Duplex TU, přijímač Duplex R6 a JETIBOX.

Jeti Duplex TUJeti Duplex TU

Jelikož jsem hned od začátku věděl, že nebudu provozovat oba systémy najednou, byl jsem rozhodnut původní modul 35 MHz zcela vyjmout. Tím pádem jsem nemusel řešit to, kam umístit desku univerzálního modulu Jeti Duplex TU. A jediné co jsem musel vyřešit, bylo umístění nové „krátké WiFi“ antény. Viděl jsem už několik instalací, ale ani jedna instalace mne neoslovila. A poněvadž jsem neuvažoval o dalším používání 35 MHz, tak k čemu „dlouhou“ teleskopickou anténu. Rozšroubovat, odstranit, zvětšit otvor pro novou WiFi anténu a ejhle problém byl vyřešen. A ani jí nemusím demontovat pro uložení do přepravného kufru. Stačí jen sklopit do strany.

Jeti DuplexJeti Duplex

Originální modul 35 MHz je uchycen na čtyrech sloupcích. Proto jsem vyřízl destičku stejné velikosti se stejnými otvory pro umístění na sloupcích. Na tuto destičku jsem dvěma vruty přichytil nový modul Duplex TU. Připojení PPM signálu a napájení je vzhledem k použitému konektoru na TU desce velmi jednoduché. Stačí odpojit z původní desky 35 MHz a zasunout do konektoru TU modulu s označením IN – jak geniálně jednoduché. Jak jste si mohli sami přečíst v technických specifikacích, je modul možno napájet napětím až 16V. Proto jsem nadále nechal ve vysílači můj oblíbeny 3 čl. LiPol s kapacitou 2100 mAh. Vzhledem k průměrnému proudu 38 mA se tím prodlouží i provoz vysílače na jedno nabití.

Uložení přijímače odpovídá použité technologii a je dobré ho umístit tak, aby antény (a hlavně jejich aktivní konce) svíraly úhel 90° a tím vykrývaly co největši prostor a eliminovaly i případné odrazy. Systém průběžně vyhodnocuje kvalitu signálu na obou anténach a vždy využívá signál z té, kde je signál kvalitnější. To je možné si ověřit on-line na displeji JETIBOXu, kde se zobrazuje číslo antény, ze které je aktuálně přijímán signál.

Jeti DuplexJeti Duplex

Napájení 3.2-8.4V je tedy limitováno jen použitými servy a jejich množstvím. Systém má už v základu zabudováno on-line měření napětí napájení přijímače, a tak je možné sledovat, co se děje s přijímačovými bateriemi a tím případně odhalit vadný pack. Úroveň napětí je možné sledovat na displeji JETIBOXu a nebo je možné nastavit hraniční hodnotu, na kterou nás vysílačový modul upozorní hlasitým pípnutím. Pro napájení přijímače je možné použít i konektor pro připojení externích zařízeních. Proto například při použití přijímače R4 není nutné používat Y kabel.

Spárování: tak jako každé WiFi zařízení je nutné i přijímač tzv. spárovat s vysílacím modulem. To je možné udělat dvěma způsoby:

1. pomocí „smyčky“, kterou zasuneme do konektoru určeného pro připojení externích zařízeních. Potom zapneme vysílač a úspěšné spárování modul oznámí hlasitým pípnutím. Poté je možné smyčku odstranit.

2. pomocí JETIBOXu, kdy si nalistujeme funkci párování a zapneme vysílač. Po úspěšném spárování můžeme okamžitě provést konfigurování přijímače, nebo odpojit JETIBOX a přijímač použít v základním nastavení.

Upozornění – na základě vlastní zkušenosti bych zde chtěl doporučit hlavně elektroletcům, aby před dalším použitím zkontrolovali nastavení funkce FailSafe. Aby se nevhodným nastavením při výpadku, nebo zapomenutí zapnutí vysílačky náhodou neroztočil motor a nedošlo ke zranění.

Failsafe má tři možnosti nastavení : repeat -> opakuje poslední použitelný signál, out off -> failsafe není aplikovaný (v praxi jsem nepoznal rozdíl), failsafe -> kdy se aplikuje nastavený failsafe v definovaném čase – při tomto nastavení doporučuji pečlivě zkontrolovat nastavení kanálu pro motor.

Jeti DuplexJeti Duplex

Přijímač je oproti verzi JBC vybaven tzv. EXT konektorem, který jak už bylo napsáno, je možné použít pro úvodní spárování smyčkou či JETIBOXEM, pro napájení, programování a hlavně pro připojení Externích zařízení („čidel“) pro měření napětí a proudu – MUI jednotka , teploty – MT jednotka a v přípravě je jednotka MGPS.

Programování se stejně jako u JBC provádí pomocí JETIBOXu, který může být připojen buď přímo k přijímači, nebo pokud je přijímač již zabudovaný, je možné s ním komunikovat a tím ho i programovat přes vysílačový modul. Lze provést přiřazení jednotlivých vysílacích kanalů k libovolnému výstupu přijímače, nastavení mixů libovolných kanalů, reversů, ATV, zpomalení pro každý výstup na přijímači a nastavení Failsafe pro každý kanál.

Během testování jsem využil možnost přiřazení vysílacího kanálu k libovolnému přijímačovému výstupu. Přijímač Duplex R4 jsem zabudoval do F3K házedla. Jako vysílač jsem použil MC 16/20, který má kanál pravého křidýlka přenášen kanálem číslo 5. Proto jsem také naprogramoval, že výstupu číslo 1 bude přiřazen signál z vysílačového kanálu č. 5. Vše fungovalo naprosto stejně, jako při použití pětikanálového přijímače.

Praktické zkoušky jsem prováděl ve třech modelech – F3K, F3P a v EPP akrobatu s rozpětím 1200 mm.

1. F3K model je klasické „moderní“ konstrukce tj. napěchován uhlíkem a to včetně uhlíkové hlavice s uhlíkovým překrytem. Do modelu jsem umístil přijímač Duplex R4, u kterého jsem přeprogramoval výstup č. 1 tak, abych mohl tento využít pro ovládání pravého křidélka – vysílačový kanál číslo 5.

Naprogramování bylo otázkou okamžiku a vše fungovalo stejně jako při použití původního pětikanálového přijímače. Nejdříve jsem umístil přijímač a hlavně antény tak, že byly zcela schovány pod uhlíkovým krytem. Vše fungovalo bez problémů, jen se při určitých polohách občas ozval vysílací modul svým pípáním, že ztrácí komunikaci s přijímačem. Proto jsem ve špici udělal otvor pro vytažení první antény (hlavně její 30mm aktivní části). Četnost pípání se výrazně snížila, ale přesto při určitých úhlech docházelo k přerušení signálu. Proto jsem po několika hodech vytáhl i druhou anténu a snažil se její aktivní konec nasměrovat do vodorovné polohy (což se mi moc nedařilo). Následovalo několik 80 sec. (odborník ocení) trvajících hodů, kdy výška hodu byla cca 15-20m a zalétával jsem do vzdálenosti 80-100m (omezeno přicházející mlhou). Občas mi modul zapípal ztrátu signálu, ale na řízení to nebylo vůbec poznat. Toto mohlo být způsobeno 1. účinkem Failsafe, nebo 2. nižším výstupním výkonem přijímače (Rx: 6dBm, Tx: 20dBm), nebo 3. tím, že anténky byly vedeny podél sebe, protože v tak úzkém trupu jsem je nemohl dát více od sebe – proto při dalším létání provedu změnu umístění přijímače a antének tak, aby pokryly vetší prostor. Bohužel jsem musel létání ukončit, neboť přišla mlha a já přestal vidět model na vrcholu hodu. A také mi vysílací modul při pohybu všech serv hlásil nízké napětí přijímačového packu.

Závěr: přijímač Duplex R4 je možné provozovat v modelu s velkým podílem uhlíku, ale je nutné zabezpečit, aby aktivní část antén byla vně (mimo uzavřený prostor). Vhodné a optimální umístění těchto antén bude ještě předmětem dalších zkoušek. Při dalších testech bude použit přijímač R6 s výstupním výkonem shodným s výkonem vysílací časti a antény budou z trupu vycházet vodorovně do stran. Model bude osazen háčkem a bude vystřelován pomocí gumy a silonu.

2. F3P – byl použitý mnou 2 roky létaný model Clik!. V tomto modelu jsem vyzkoušel oba typy přijímačů. Antény byly vždy nastaveny tak, aby jedna směřovala svisle dolu a druhá vodorovně směrem dozadu. V celém akčním rádiusu létání s tímto modelem jsem nezaregistroval žádný výpadek signálu. A to jsem se občas snažil zalétnout mimo běžně létanou vzdálenost s tímto modelem. V dalším testu bude létání v tělocvičně vysvícené výbojkami a zářivkami.

Závěr: pro ovládání tohoto modelu je možné použít tento systém bez omezení.

3. EPP akrobat – 1200 mm. Model vybavený 4 servy, 200W motorem napájeným s 3S1P sadou 2000 LiPol. Model odpovídá běžné konstrukci, a tak umístění přijímače bylo dané. Díky tomuto umístění bylo možné opět nasměrovat antény svisle dolu a vodorovně dozadu (vztaženo k osám modelu). Tento model byl použitý jako první ihned po prvním nainstalování systému do vysílačky a zalétnut v prostoru, kde jsem měl se starým systémem vždy problémy. První lety mne mile překvapily, neboť proběhly bez jakéhokoliv výpadku a to až na hranici viditelnosti daného modelu. A to jak ve směru nízko nad zemí, tak i směrem nahoru. Létání pod horizontem, letání na zádech na hranici viditelnosti.

Závěr: pro tento typ letadel bych doporučoval použití většího přijímače Duplex R6 a to pro jeho lepší sensitivitu a vetší výstupní výkon (20dBm). Pro takové to klasické létání kolem hlavy vyhoví i menší R4.

Celkový závěr: Celkového hodnocení bych se prozatím zdržel, neboť testování bude pokračovat i nadále. Rád bych systém vyzkoušel ve větším elektroletu, s nímž bych mohl zalétnout do větší vzdálenosti. Díky signalizaci ztráty/přerušení signálu je možné let vždy přerušit a model včas otočit do ještě řiditelné vzdálenosti, což je věc, kterou na tomto systému velmi oceňuji. Dále mám na stole připravený MUI modul, který má za sebou již první seznamovací lety. Po vyladění a optimálním nastavení systému vás s dalšími výsledky mého průběžného testování seznámím. Nyní mohu jen říci, že systém dělá přesně to, co výrobce slibuje a je na nás modelářích, abychom vyzkoušeli a otestovali nejoptimálnější umístění přijímače a hlavně antén. Což bude pro každý typ modelu jiné.

Petr.Peruth(zavináč)interoute.com

Související články:
Jeti Duplex 2.4 GHz – praktické zkušenosti II.
Jeti Duplex 2.4 GHz – instalace TU modulu
Video: Test 2.4 GHz RC systémů
XPS: Skočí, nebo neskočí?
2.4 GHz Futaba Fasst systém v tvrdém testu
2.4GHz modulární řešení ano či ne?

Přečteno 484 krát
Ke sdílení příspěvku použijte, prosím, ikony níže.
Autor příspěvku: Martin Pilný

Nikonista, který fotí letadla a RC modely. "Modelář", který nestaví a už ani nelétá. Milovník kvalitního zvuku a pisálek, co občas píše na svůj blog www.PiNa.cz.

19 komentářů u „Jeti Duplex 2.4 GHz – praktické zkušenosti

 1. coro

  Ahoj,
  Díky, pekne napísané, ale pre posledný „Závěr: (..radšej R6..)“ mi nie je jasný dôvod – Kúpil som aj ja ako samozrejmosť rovno Duplex R6 príjmač, práve preto že som si v parametroch prečítal o lepšej sensitivite a výstupnom výkone, ale nie je mi jasné či to v praxi bude mať význam alebo nie. Ani Ty nič o tom že by s prenosom bol nejaký problém (v okruhu vzdialeností v ktorých sa dá 1200mm model bezpečne vidieť okom) nepíšeš, takže je to pravdepodobne zbytočné a R4 by pre modely takýchto rozmerov plne vyhovoval..?

 2. Marty84

  Taky o Duplexu uvazuju a asi to bude dobra volba. Chtelo by to test v F3F/F3J/F3B. Tenhle test by me totiz zajimal a moc. Ale asi bude stacit vyresit anteny u hlikovym trupu. Ale dik za test je dobry videt ze to v praxi funguje dobre.

 3. pero1205

  Coro – doporuceni vychazi prave z mensiho vykonu R4 prijimace a tudiz moznosti neprenaseni dat od prijimace do vysilace – napr. informace o mereni napeti palubni site. To je hlavni duvod. O vikendu bude dalsi test s R4 v uhlikovem trupu F3K vystrelovanem gumycukem. TAK pak dam vedet.
  Bohuzel nepodarilo se mi sehnat zadneho dobrovolnika co by to dal do vetsiho uhlikoveho era.

 4. pero1205

  MARTY84 – dnes jsem to letel ve Variantovi. 2000 mm rozpeti. Ale jen laminatovy trup. Stoupani na hranici riditelnosti do vzdalenosti co jsem si troufnul s pujcenym modelem a ani jednou nepiplo, ze by doslo k preruseni spojeni.

  Po dnesnim litani jsem ochoten vlozit Duplex R6 do jakehokoliv laminatoveho trupu a letet s nim do riditelne vzdalenosti.

  Nabidni mi najeke F3x k testovani a muzeme to zkusit.

 5. PiNa

  pero1205 – tož to já bych ti i Cerese E na testy půjčil, ale bohužel v něm není volného místa nazbyt, a aby se tam vešel přijímač RS10 od JRka, tak jsme museli obětovat krabičku a ani potom se tam málem nevešel. Chtělo by to éro s širokým trupem … napadá mne třeba Dion, ale ono jich mnoho s celouhlíkovým trupem nelítá :-(

 6. pero1205

  ALE to by si Martine koukal, jak Duplex R6 umí byt malý (bez krabicky). Chces rici, ze je v CERESU mene mista nez v F3K špici :-)

 7. Dalibor

  re..pero1205
  No za prvé je 6 kanálů málo pro CereseE a za druhé model za 60kkč ti nikdo nepučí:-))

 8. pero1205

  re .. Dalibor. Potom ale nedokazeme, ze JETI system je minimalne stejne dobry, jako jine tolik vychvalovane systémy, kdyz se nenajde první dobrovolník :-)

  Po včerejším lítání jsem připraven dát tento systém do jakéhokoliv svého modelu.
  Proto se pokusim do konce tydne zprovoznit OCELOTA, abych si zase trochu oživil reakce v létání s podobnými modely.
  Jakmile si polétám s Ocelotem půjde systém do SCORPIONA / F5B – ještě z původní produkce JaSa – víceméně jde o historickou raritu ;-)
  Tím snad už přesvědčím všechny pochybovače.

 9. PiNa

  re: pero1205

  On Jirka Baudis dělá F3B Cerese s 2.4GHz kompatibilní špičkou (bez uhlíku), ale u elektro verze to bude asi problém. Tam je potřeba, aby čumák byl co nejpevnější. Když jsem viděl, jak s IFS/XPS lítá béčka například Filip Kalenský, tak Duplex tam bude fungovat určitě taky.

 10. Dalibor

  re..pero1205
  Tvoje aktivita je chválihodná…jen si myslím,že tyhle testy a pokusy by měl dělat výrobce.Protože on z toho bude mít profit.A když to náhodou bude mít problémek a ty rozšleháš např CereseE..tak jsi o 60kkč lehčí,ale u Jeti by to zase tak moc nebolelo.Takže tak…

 11. Rákos

  Na MH jsem se od JETI dozvedel, ze testy spolehlivosti systemu byly. Pustit na trh neotestovany vyrobek by byla sebevrazda – par prusvihu a nikdo by si jejich vyrobek už nekoupil. Ze se prodava je pro me zarukou ze firma JETI udelala vse proto aby fungoval jak ma. A vysledky podobnyho testu jako je tento mne v tom jenom ujistujou. Verim jim vic nez testum a prohlasenim vyrobcu. Viz treba situace okolo XPS/IFS kde Graupner a XPS jeste nedavno mlzil.

 12. pero1205

  Re. Dalibor+Rakos. JETI dela max. pro to, aby si dostatecne otestovalo vyrobky, ktere pousti na trh, ale jak sam uznas, tak nemuze namodelovat vsechny situace do kterych se bezny modelar dostane.
  „Sve testovani“ jsem nezacal delat pro to, ze by to nebylo otestovane, ale pro to, abych se s jejich technologii dobre seznamil a mohl sve dojmy a zkousky poskytnout ostatnim a sve napady a postrehy predal zpet do JETI pro pripadne upravy z pohledu prakticke modelariny.

 13. thr

  Rakos – hm, nic proti, ale co jsem viděl občasné fotky z testů JETI i co vím od lidí, kteří se k tomu nachomýtli, tak to byl samý pomalolet, pak to jeden člověk testoval v RCEJ a mimochodem s tím padal, sice nejspíš na konektory, ale… Fakt je, že bych od Jeti docela čekal, že zrovna ten test ve full carbon F3X udělají a nafotí doporučení antén, už jen proto, že to uvádějí na trh v době, kdy jsou problematické body docela známé. Bohužel ale nic podobného z JETI nevylezlo a člověk se nemůže zbavit dojmu, že primárním cílem bylo vše načasovat tak, aby šlo využít prodejní hysterie na ModelHobby.

  Jinak Petrův článek je pro seznámení bez diskuse dobrý, já sám mohu veřejně potvrdit, že Petr opravdu svědomitě sbíral informace všude možně, ze mě třeba tahal údaje o instalaci antén (mám FASST, který má antény rozložené identicky jako JETI, tak je to relevantní). V tomto tedy mohu jen pochválit :-)

 14. Libor

  Ahoj
  JETI Duplex jsem namontoval do MC 22 trvalo to tak 30 minut, přijímač čtyřka šel do malého EPP větroně LOOK ,spárovat a  bez nějakých zkoušek do vzduchu. Prvně do výšky na hranici viditelnosti pak co nejdál metr nad zemí .Vymetl jsem všechny místa na našem letišti kde nám to všem na 35 spolehlivě cuká a to vše bez jediné ztráty spojení.
  Totéž jsem zopakoval se šestkou a osmičkou které jsem nalepil páskou na
  křídlo. Vše bez problémů. Až na takový neurčitý pocit,že je něco jinak.
  Druhý den jsem si to uvědomil .Přestala vrčet serva. Je to možné?
  Přehodit nazpět pro zkoušku to nemohu,původní VF díl a část přijímačů šli okamžitě do popelnice.

 15. thr

  Libor – změna u vrčení serv je možná, je známé, že třeba známé „pískání“ digitálních serv je často menší při použití po výměně PPM za PCM přijímač. Efekt 2,4 může být podobný.

 16. pero1205

  re….Libor. K otazce vrceni serv ma i vliv nastaveni hodnoty : Output Period:
  Muzes si vyzkouset zmenu a sledovat chovani serv.

  Nastavení periody výstupních signálů (standardní nastavení 20ms), při
  menších hodnotách dochází u analogových serv k rychlejší reakci (odezvě) a většímu proudovému odběru.

 17. Bohus

  Ake su ceny modulov DUPLEX a prijimacov? Nikde som to nenasiel. Uvazujem o module Duplex pre vysielac Futaba FX-16.

 18. Ivan

  připojuji se k předchozím vyjádřením.Mám Duplex nainstalován také v MC 16/20,navíc pouze pod pravou spínačovou částí a vyvedený přes otvor jednoho nepoužítého vypínače.Insatlaci provedl RC Servis/Hnízdil/ kde jsem ho i koupil.Ověřoval jsem ho poblíž Blanska asi tak 200 metrů od vysílače mobilů. V této oblasti díky převaděčům jsem v pasmu 40/35 zaznamenal silné rušení /koridor/.Schvalně jsem
  ten koridor prolétával s duplexem /samokřídlo od Compositu/ . Funguje to naprosto perfektně.Neozvalo se jediné pípnutí.Neprojevilo se žádné rušení.Předtím jsem zkoušel všechny možné značky přijímačů a vždy se rušení projevilo.Instalován je 4 kanál.Nicméně mám i 6-kanál a jeví se naprosto stejně.

 19. Olda

  Pro Ivana . Také jsem původně anténu namontoval na 16/20 na místo přepínačů , po vytažení záslepky .Po patříčném přehodnocení jsem anténu přemístil . Nejvhodnější se mně zdálo místo přesně uprostřed písmene M na samolepce MC-16/20 . Podle mně je toto místo stoprocenttně lepší . Nezavazí mně to při pohybu knyplem Čao ,stačilo vyvrtat otvor o průměru 6 mm .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *