Jeti Duplex 2.4GHz – recenze (FMT 07/2009)

Zveřejněno 2. 7. 2009 v rubrice RC Modely

Jeti Duplex 2.4GHzTrh so systémami 2,4 GHz je neprehľadným bojiskom. Český výrobca Jeti vidí svoj Duplex systém ako najuniverzálnejší a najinovatívnejší. Čo je na tom pravdy? To se dozvíte v recenzi, kterou sepsal Manfred Dieter Kotting, vyšla v aktuálním čísle časopisu FMT a z němčiny ji pro nás přeložil GEO.

Jeti Duplex 2.4GHz – High Flex RC-system
Je skutočnosťou, že Jeti má v ponuke univerzálny modul, ktorý si môže zákazník sám do takmer každého vysielača ( Tx ) integrovať. Len pre Grp a Fut vysielače sú hotové HF zásuvné moduly.

Všetkým je spoločné, že pracujú na frekv. 2,4 GHz s permanentným hoppingom cez 16 kanálov. Každý kanál má pritom šírku 5 MHz, čím je využité kompletné frekvenčné pásmo. To principiálne zodpovedá t.č. ETSI konformnému Hopping Modu 4, ako to má iFs v3 od Graupnera. Jeti pracuje tvrdo na hornej povolenej hranici vysielacieho výkonu, ktorá je teraz 100 mV.

Najlepšia na univerzálnom module je jeho flexibilita. Na jednej strane ho možno implementovať do takmer každého Tx, no na druhej strane núti k spájkovaniu, prinajmenšom troch vodičov (plus, mínus, a signál), čo už nezodpovedá dnešným časom. Že tu číha isté nebezpečie je ľahko pochopiteľné. Aj vŕtanie do Tx kvôli správnemu umiestneniu antény, je často nevyhnutné.

Keď sa nám podarilo urobiť tieto háklivé operácie bez väčších škôd na materiáli, máme v ruke inovatívny 2,4 GHz Tx, u ktorého možno dokonca zvoliť medzi doterajším 35, resp.40 MHz HF modulom a Jeti HF pomocou prepínača. K tomu je treba ešte viac amatérskeho zapájania a preto ho nedoporučujem. Pre niekoľko málo Tx nájdete na nete návody na zabudovanie.

Až do 16 servokanálov je schopný systém preniesť na model. Prednastavená šírka impulzu je rozumných 20 ms, s ktorými si poradia aj staršie digitálne servá. Nastaviť možno 8 až 30 ms. K vyhodnoteniu sigmálov možno spojiť dva prijímače (Rx). Dodatočne je na spätný kanál hlavného prijímača možné pripojiť rôzne senzory, ktorých údaje sú potom odčítateľné na Jetiboxe, pokiaľ si dovolíte odvrátiť pohľad od modelu na jeho display. Všetky nastavenia HF modulu a prijímačov sú pohodlne nastaviteľné pomocou zmieneného Jetiboxu.Len nastavenia Failsafe ( FS ) pozícií musia byť nastavené jednotlivo, čo je nepohodlné.

Vhodnou alternatívou by bolo prevziatie všetkých momentálnych polôh pomocou jedného stlačenia tlačidla. V súčasnosti sú vo výrobnom programe 4, 5, 6 a 8 kanálové Rx, všetky vybavené diverzitou antén – dve antény ktoré možno pomocou 10 cm resp 20 cm tienených káblikov vyviesť von z modelu. Prijímače sú extrémne flexibilné s možnosťou interných mixov, ohraničenia dráhy serv, zmena zmyslu behu serva, a voľného priradenia kanálov.

Skúška ako príklad
Objednali sme na www.rc-easy.de Jeti duplex univerzálny modul 107,50 €, 8 kan Rx 86 €, Jetibox 35 € a 75A merací modul MUI 75 za 39,90 € s tým, že ho namontujeme na moje staršie Evo 9 s verziou softu 1.40 . U tohto typu sú dve možnosti . Interné zastavanie do Tx, alebo externé pripojenie cez modul učteľ žiak, resp. nabíjací konektor. V žiadnom prípade sa nevyhneme spájkovaniu. V druhom prípade sa možno rozhodnúť, či má byť automaticky vypnutý pôvodný HF modul pri zastrčení konektoru Jeti HF modulu, vtedy treba urobiť premostenie kontaktom 3 (zem) a 5. V druhom prípade možno dosiahnuť spoločného vysielania na frekv. 35 a 2,4 GHz. V kombinácii s výhybkou pre dva RX , RRS od Fy. Deutsch možno dosiahnuť dvojpásmového prenosového systému, odolnejšieho voči poruchám . Či je to CE konformné, ja posúdiť neviem.

Pri internom zabudovaní sa najjednoduchšie upevní Jeti HF suchým zipom. Mäkká časť príde na TX, tak, aby sa zmestil aj pôvodný HF MPX. Tvrdú časť prilepíme na „chrbát“ Jeti HF modulu.

Ten by mal byť umiestený uhlopriečne, lebo pre pozdĺžne umiestenie je pridlhý. Pri rovnobežnom umiestení, ako to predpokladá Jeti, by bolo treba trochu ohnúť piny, takže to neodporúčam. Potrebné kontakty na 6 pinovom konektore sú horný, pre NF signál, tretí zhora plus a štvrtý zhora mínus. Z toho vyplýva, že naopak nasadený konektor bude pre Jeti HF smrteľný, lebo dôjde k zámene plus a mínus.

V protiklade k modulom 2,4 GHZ určeným pre MPX EVO a radu PRO od Horizonu (Spektrum) a od Grp ( iFS) môže byť Jeti anténa vedená kanálom pre teleskopickú anténu, ale prechod je s vôľou, anténa nedrží bez vôle. Pomôcť tomu môže adaptér GMX-16 k nalepeniu, ktorý medzičasom ponúka Jeti. Pomôže tomu však aj gumový O krúžok 11/7 mm. Pre kábel spájajúci HF modul a Jetibox treba niekde v okraji krytu vyfrézovať priechod. Pre bezpečnú montáž antény sa ponúka aj vyvŕtať dieru priemeru 6,5 mm do držiaka antény a displeja. Miesto je vpravo aj vľavo od teleskopickej antény. Pozíciu si dobre vymerajte, aby nebol otvor príliš blízko vnútorných výstupkov. Púzdr Jeti antény navlečieme zvnútra s nasadenou vejárovitou podložkou a zvonka dotiahneme nástrčkovým kľúčom. Cez kanál teleskopickej antény možno pohodlne potom ťahať kábel k Jetiboxu.

Tento môže byť pri oboch riešeniach podľa potreby na vysielači, napr. na oblúku vzadu, alebo na vysielači. Akonáhle máme do Tx Jetimodul zamontovaný, zapneme najprv prijímač so zasunutou prepojkou pre spárovanie. Až potom sa zapne Tx a automaticky prebehne spárovanie. Oznámi to tón z Tx HF modulu. V princípe stačí spárovanie s každým prijímačom urobiť len raz. Všetko funguje hneď aj bez pripojeného Jetiboxu. Ten poterbujeme zapojiť len k programovaniu Rx, alebo ak chceme odčítať údaje telemetrie. K dispozícii sú t.č. nasledovné snímače:

MUI 30 (75, 150) – pre príslušné prúdy a napätie do 60 V a spotrebovanú kapacitu v mAh s ľubovoľne nastaviteľným alarmom a tónom.
MT-125 – k meraniu teploty na dvoch nezávislých kanáloch pre elektropohony
MT-300 – k meraniu teploty na dvoch nezávislých kanáloch pre spaľováky
MRPM – snímač obrátok, aj minima a maxima dosiahnutých ot.
MV – vario modul, meranie výšky, určovanie stúpania a klesania
MGPS – modul pre meranie výšky, rýchlosti a údajov pozície

Každý Rx má jeden pripojovací konektor pre zmienené moduly, pričom možno počet pripojených modulov rozšíriť pomocou expandera.

Príjemne som bol prekvapený testovaným 8 kan. Rx s diverzitou antén. Jetibox pri Tx o.i. permanentne ukazuje silu prijímaného signálu pre obe antény Rx oddelene, čo umožňuje optimalizáciu umiestnenia antén v modeli, ako aj najvýhodnejšie mierenie antény Tx vzhľadom k modelu. Možno zistiť aj jej najnepriaznivejšie polohy. Očividne najlepšie je ak anténa Tx smeruje šikmo hore, celou stranou k modelu. Sila signálu je od 1 (najslabší) po 9.

Ak ukazuje anténa špičkou na model, môže klesnúť z hodnoty 5 až na 1. Dosiahol som počas skúšok najmenší signál 1. Druhá anténa však vykazovala úroveň signálu 3. Pri Rx anténach presadených o 90° sa sila signálu líši do dvoch stupňov. Aj prekážky medzi modelom a Tx (osoba, jednotlivé kmene stromov) nezmenili veľmi silu signálu. Dosah bol pri mojich pokusoch vždy za hranicou viditeľnosti. Ak by predsa došlo k FS, akonáhle sa obnoví priama viditeľnosť, obnoví sa spojenie.

Rozdiely pre EVO PRO
Čo funguje bezproblémovo s tromi priletovanými káblikmi pri staršej EVO s verziou v1.x , nefunguje pri EVO PRO v2.x (aj update verzia) .
Pri novších verziách sa soft dotazuje na prítomnosť MPX HF modulu. Dá sa to obísť cez pripojenie na konektor učiteľ žiak, pričom musí byť Tx nastavený vždy na PPM. Interná zástavba je možná podľa návodu Jeti.
Aj pri ostatných značkách Tx je treba vždy nájsť plus, mínus a signál a tam príslušne prispájkovať. Ak to nie je zrejmé, pomôže len použitie schémy.

Aj zo svojho prastarého MPX Europe, ktoré používam pre žiaka, sa pomocou schopnosti programovať Jeti Rx, s trochou preháňania stal plnohodnotný moderný Tx s mixami atď.

Graupner test
V nasledujúcom kroku som prerobil MC 19, 35 MHz na 2,4 Jeti Duplex. Išlo to ľahko, lebo konektory pre pripojenie tohto Tx dodáva Jeti. Aj rozostup upevňovacích skrutiek Jetimodulu je zhodný s rozostupom upevňovacích skrutiek MC 19 aj MC 22. Navádza to dojem, že bol Jetimodul koncipovaný priamo pre túto graupnerovskú radu.

2,4 GHz Jetianténu je možno umiestniť buď za pomoci držiaka dodávaného Jeti (G 19 ) za 10,90 € do otvoru po teleskopickej anténe, alebo dať Jetianténu do otvoru pre vypínač. Volím túto druhú variantu, lebo chcem Tx vrátiť do pôvodného stavu. Odstraňujem pôvodný HF a pripevňujem dvomi skrutkami Jetimodul. Nasúvam konektory. Hotovo. Kade s káblikom k Jetiboxu je na vás. Spárovanie prebehlo, rovnako aj testy dosahu a funkcie prebehli opäť bezproblémovo.

Jednoznačne pozitívny výsledok
Výkony, schopnosti a primerané ceny Jeti,systému sú nielen pre MPX s ohláseným bidirekcionálnym M-LINK systémom ostrou výzvou. Rovnako sa bude musieť pomeriavať s ním oznámený Hitec systém s telemetriou, ako aj pre Graupnerov iFs systém verzia v3.x bude alternatívou, ktorú treba brať vážne.

Predsa si neodpustím jedno naliehavé želanie na Jeti: Dodávajte komplet konfekciované prípojné kábliky pre všetky bežné Tx, ktoré umožňujú pripojenie konektormi. Lebo spájkovaním môže pri malých užívateľových omyloch dôjsť k zničeniu Jeti HF modulu, alebo aj vysielača. Domnievam sa, že v takom prípade by škoda prischla zákazníkovi Jeti.

Manfred Dieter Kotting, FMT 07/ 2009

Související články:
Problém s Duplexem? Vyjádření firmy JETI Model
Jeti Duplex 2.4 GHz – nový firmware
Jeti Duplex 2.4 GHz – instalace TU modulu
Jeti Duplex 2.4 GHz – Duplex TF a Duplex TG
Jeti Duplex 2.4 GHz – praktické zkušenosti I.
Jeti Duplex 2.4 GHz – praktické zkušenosti II.
Jeti Duplex 2.4 GHz – praktické zkušenosti III.
Jeti Duplex 2.4 GHz – praktické zkušenosti IV.
Video: Test 2.4 GHz RC systémů
XPS: Skočí, nebo neskočí?
2.4 GHz Futaba Fasst systém v tvrdém testu
2.4GHz modulární řešení ano či ne?

Přečteno 68 krát
Ke sdílení příspěvku použijte, prosím, ikony níže.
Autor příspěvku: Martin Pilný

Nikonista, který fotí letadla a RC modely. "Modelář", který nestaví a už ani nelétá. Milovník kvalitního zvuku a pisálek, co občas píše na svůj blog www.PiNa.cz.

6 komentářů u „Jeti Duplex 2.4GHz – recenze (FMT 07/2009)

 1. mato

  maly komentar, horna hranica vykonu je v miliwattoch, nie v milivoltoch

 2. mato

  alibisticke pochyby o konformite CE pri vysielani na dvoch frekvenciach ma priviedli do sirokehu usmevu. kazdemu, kto vie o com je CE musi byt jasne, ze po zasahu do elektroniky certifikovaneho zariadenia sa tato certifikacia straca a zariadenie prestane byt vhodne na prevadzku (u nas sa CE vyzaduje).

  chapem, ze clanok je preklad, ale mozno by stalo za to vynechat casti nepriamo navadzajuce k takymto praktikam. aj ked tieto nepriame navody su napisane tak, ze v pripade pripomienok autor moze povedat „ved ja som to len testoval, nikomu nekazem aby to tak robil.“…

 3. Pavel Český Újezd

  Já jsem tento týden zabudoval JetiDuplex TU do své Futaby FC-18.Ponechal jsem si možnost přepínačem přepnout na 35MHz externí modul.Podotýkám, že je potřeba minimálně přepínat +Ucc a PPM signál (použit dvojitý přepínač), protože, když jsem přepínal pouze +napájení, a PPM připojil paralelně ke konektoru pro ext.HF mohul, tak HF modul pracoval normálně, ale Duplex žaloval, že mu chybí PPM pulzy.Až postupem času přezbrojím a vyměním všechny RX za Duplex, nejspíš provedu úpravu Tx pouze pro provoz s Duplexem.Zatím MAXIMÁLNÍ spokojenost.

 4. Apollo český Brod

  já dal při instalaci Duplexu do Eclipse jen přepínání napětí přes dvojitý přepínač abych pojistil to připojené napájení dvěma kontakty. Duplex nemůže „řvát“ že nemá signál protože nemůže mít ani napájení, takže nepracuje. jedinou nevýhodou při trvalém připojení PPM signálu na oba moduly (duplex+FM) je snížení signálu při přepnutí na FM protože elektronika duplexu ve vypnutém stavu na vstupu potlačí signál PPM a sníží jej asi na úroveň kolem 3,1V.(měřeno osciloskopem) Při zapnutém Duplex modulu se napětí zvětší asi na úroveň 4,8V. Možná by stačil pull-up na +5V, který by to podržel, ale předpokládám že rozhodovací úroveň je níž a zatím to vyhovuje.

 5. Pavel Český Újezd

  Ale Duplex samozřejmě žaloval, že nemá PPM pulzy, když bylo přepnuto napájení na něj!!!Jde o to jak se Futaba HF modul chová bez napájení.Pravděpodobně stahuje PPM pulzy pod kritickou hranici napětí, které už Duplex nerozezná.Laborovat s nějakým oddělením PPM pulzů se mi nechce, takže raději přepínám oboje, přijde mi to více profi.

 6. Pavel Kroměříž

  Pořídil jsem si modul Duplex TU do FC-18. Nemohu najít návod jak správně instalovat tento modul do vysílače s možností přepínání 35MHz a 2,4GHz. Požádal bych Vás (Pavel Český Újezd) o popis a případnou fotku vaší instalace. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *